اخبار ویژه
اخبار ویژهآرشیو
ویژهآرشیو
مصاحبه با رئیس اتاق اصناف ۰۳ آبان ۱۳۹۷

مصاحبه با رئیس اتاق اصناف

رییس اتاق اصناف اصفهان : مدیران لایق همیشه ماندگار و افرادی که حضورشان موثر نیست خود به خود در انتخاب های بعدی تغییر می کنند.

آخرین اخبار
جلسه مدیران اجرایی ۰۳ آبان ۱۳۹۷

جلسه مدیران اجرایی

جلسه مدیران اجرایی اتحادیه های صنفی و مدیران پایگاه اطلاع رسانی اصناف استان اصفهان

مصاحبه با رئیس اتاق اصناف ۰۳ آبان ۱۳۹۷

مصاحبه با رئیس اتاق اصناف

رییس اتاق اصناف اصفهان : مدیران لایق همیشه ماندگار و افرادی که حضورشان موثر نیست خود به خود در انتخاب های بعدی تغییر می کنند.

مشکلات پیش روی صنف لوازم خانگی اصفهان ۰۳ آبان ۱۳۹۷
لوازم خانگی

مشکلات پیش روی صنف لوازم خانگی اصفهان

جلسه بررسی مشکلات صنف لوازم خانگی

بین المللیآرشیو
دنیای سیاست
جلسه مدیران اجرایی ۰۳ آبان ۱۳۹۷

جلسه مدیران اجرایی

جلسه مدیران اجرایی اتحادیه های صنفی و مدیران پایگاه اطلاع رسانی اصناف استان اصفهان

مصاحبه با رئیس اتاق اصناف ۰۳ آبان ۱۳۹۷

مصاحبه با رئیس اتاق اصناف

رییس اتاق اصناف اصفهان : مدیران لایق همیشه ماندگار و افرادی که حضورشان موثر نیست خود به خود در انتخاب های بعدی تغییر می کنند.

جلسه مدیران اجرایی ۰۳ آبان ۱۳۹۷

جلسه مدیران اجرایی

جلسه مدیران اجرایی اتحادیه های صنفی و مدیران پایگاه اطلاع رسانی اصناف استان اصفهان

مصاحبه با رئیس اتاق اصناف ۰۳ آبان ۱۳۹۷

مصاحبه با رئیس اتاق اصناف

رییس اتاق اصناف اصفهان : مدیران لایق همیشه ماندگار و افرادی که حضورشان موثر نیست خود به خود در انتخاب های بعدی تغییر می کنند.

مشکلات پیش روی صنف لوازم خانگی اصفهان ۰۳ آبان ۱۳۹۷
لوازم خانگی

مشکلات پیش روی صنف لوازم خانگی اصفهان

جلسه بررسی مشکلات صنف لوازم خانگی