دیدار هئیت رئیسه و مدیر بازرسی اصناف با نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان
دیدار هئیت رئیسه اتاق اصناف و مدیریت بازرسی اصناف با نماینده ولی فقیه در استان ۲۴ آذر ۱۳۹۷
دیدارهئیت رئیسه و مدیر بازرسی اصناف با نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان

دیدار هئیت رئیسه اتاق اصناف و مدیریت بازرسی اصناف با نماینده ولی فقیه در استان

دیدار هئیت رئیسه اتاق اصناف با نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان