اعلام نتایج انتخابات هیأت رئیسه هفتمین دوره اتاق اصناف ایران ۰۸ آذر ۱۳۹۷

هفتمین دوره انتخابات هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران به پایان رسید.
اعلام نتایج انتخابات هیأت رئیسه هفتمین دوره اتاق اصناف ایران

هفتمین دوره انتخابات هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران به پایان رسید.

استان ها
چیزی یافت نشد !