استان ها
اعلام نتایج انتخابات هیأت رئیسه هفتمین دوره اتاق اصناف ایران 29 نوامبر 2018
هفتمین دوره انتخابات هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران به پایان رسید.

اعلام نتایج انتخابات هیأت رئیسه هفتمین دوره اتاق اصناف ایران

هفتمین دوره انتخابات هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران به پایان رسید.

جلسه مدیران اجرایی 25 اکتبر 2018

جلسه مدیران اجرایی

جلسه مدیران اجرایی اتحادیه های صنفی و مدیران پایگاه اطلاع رسانی اصناف استان اصفهان

مصاحبه با رئیس اتاق اصناف 25 اکتبر 2018

مصاحبه با رئیس اتاق اصناف

رییس اتاق اصناف اصفهان : مدیران لایق همیشه ماندگار و افرادی که حضورشان موثر نیست خود به خود در انتخاب های بعدی تغییر می کنند.