تشكيل ستاد تنظيم بازار استان به رياست استاندار اصفهان
به رياست دكتر عباس رضايي، استاندار اصفهان ستاد تنظيم بازار استان با هدف هماهنگي بين بخشي و نظارت بر تامين ميوه شب عيد نوروز تشكيل شد.
به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل استانداري اصفهان، دكتر عباس رضايي در ستاد تنظيم بازار استان كه با حضور سرپرست معاونت سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري اصفهان برگزار گرديد، اظهارداشت: وظيفه ي استانداري ايجاد هماهنگي بين بخشي و نظارت و اعمال حاكميت است و يكي از وظايف اين ستاد، تنظيم بازار براي شب يلدا و پيش بيني هاي خريد براي تنظيم بازار عيد نوروز مي باشد.
استاندار اصفهان با بيان اينكه هماهنگي بين بخش خصوصي، نيروهاي نظارتي، شركت هاي تعاوني و دولت به منظور عدم ايجاد فشار به مردم استان صورت گرفت، افزود: به مردم فهيم استان اعلام مي كنم : همه ي مسائل و مشكلات را درك مي كنيم و اميدواريم كه دست به دست هم دهيم و با حضور مردم كه ولي نعمتان ما و صاحبان اصلي انقلاب هستند، بتوانيم در اين راستا همدل و يكصدا در جهت آنچه كه خواسته ي بحق مردم است قدم برداريم.
نماينده عالي دولت در استان با بيان اينكه دولت اهدافي را در جهت تنظيم بازار دنبال مي كند، افزود: امسال نيز با دستور رياست محترم جمهوري، سازمان تعاون روستايي زير نظر وزارت جهاد كشاورزي براي تنظيم بازار و جلوگيري از سودجويي هاي احتمالي اقدام مي كنند و پيش بيني هاي لازم توسط اين سازمان و شركت هاي تعاوني زير نظر وزارت جهاد كشاورزي صورت خواهد گرفت.
رضايي با تاكيد بر لزوم تشكيل گروه هاي كارشناسي، اظهارداشت: در اين كارگروه ها بايد ميزان و قيمت خريدهاي لازم به منظور تنظيم بازار تعيين شود و با مديريت سازمان جهاد كشاورزي اين وظيفه صورت گيرد.
استاندار اصفهان با اشاره به بخشنامه دولت در خصوص نرخ خريد شير توسط صنايع تبديلي از دامداران، اظهارداشت: در بازار، بحث عرضه و تقاضا مطرح است و دستوري نيست و بايد هماهنگي و همدلي صورت گيرد به نحوي كه براي توليد كننده صرفه ي اقتصادي داشته باشد و براساس مصوبه، همگان بايد به اين دستور العمل عمل نمايند و دستگاه هاي نظارتي هم موظف به نظارت و اعمال قانون هستند و تا زماني كه مصوبه لغو نشده است بايد به آن عمل شود.

  • نویسنده : جمشیدی اتاق اصناف
  • منبع خبر : اتاق اصناف