جلسه مدیران اجرایی اتحادیه های صنفی و مدیران پایگاههای اطلاع رسانی اصناف استان اصفهان صبح روز چهارشنبه 2 آبانماه در محل سالن اجتماعات اتاق برگزار گردید در این جلسه مواردذیل مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت  ،

  • تسهیلات سایت ایرانیان اصناف
  • مکاتبات مربوط پلمپ واحدهای صنفی از طریق سایت ایرانیان اصناف

  • نویسنده : رهبری.اتاق اصناف