2018 اکتبر 25
جلسه مدیران اجرایی 25 اکتبر 2018

جلسه مدیران اجرایی

جلسه مدیران اجرایی اتحادیه های صنفی و مدیران پایگاه اطلاع رسانی اصناف استان اصفهان

مصاحبه با رئیس اتاق اصناف 25 اکتبر 2018

مصاحبه با رئیس اتاق اصناف

رییس اتاق اصناف اصفهان : مدیران لایق همیشه ماندگار و افرادی که حضورشان موثر نیست خود به خود در انتخاب های بعدی تغییر می کنند.

مشکلات پیش روی صنف لوازم خانگی اصفهان 25 اکتبر 2018
لوازم خانگی

مشکلات پیش روی صنف لوازم خانگی اصفهان

جلسه بررسی مشکلات صنف لوازم خانگی